|   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |  

Obecnie Gości:
O SZKOLE       Z ŻYCIA SZKOŁY       BIERZEMY UDZIAŁ W...       DOKUMENTY       KALENDARZ       PRACOWNICY SZKOŁY       INFORMACJE
SPORT       ŚWIETLICA       BIBLIOTEKA       PEDAGOG       LOGOPEDA       RADA RODZICÓW       SAMORZĄD UCZNIOWSKI       KLASY "0"       NASZE KLASY
.        ZAJĘCIA POZALEKCYJNE       KONKURSY I SUKCESY       PUBLIKACJE       STRONY WWW       DLA RODZICÓW       DLA KLAS 6       OSTATNIO DODANE

Informacje

UWAGA!
W związku z zaistniałą sytuacją, która miała miejsce w szkole
w piątek 20 maja 2016 r. w godzinach porannych
zwracamy się z prośbą do Rodziców i Opiekunów
przyprowadzających dzieci bądź przychodzących po dzieci do szkoły
o BEZPROBLEMOWE WPISYWANIE SIĘ NA LISTĘ WEJŚĆ I WYJŚĆ,
znajdującą się przy wejściu koło ochrony.

Od dziś do końca roku szkolnego otwarte będzie tylko wejście główne.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Zapewniamy, że bezpieczeństwo uczniów SP12
jest priorytetem pracowników szkoły oraz przedstawicieli Rady Rodziców.
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE ROZPOCZNĄ NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 1.09.2016 r.

6 czerwca 2016 r. (poniedziałek)
- odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców przyszłych klas I i 0
godz. 17.00 - klasy I
godz. 18.00 - klasy 0
Zasady rekrutacji do gimnazjów          
Rowerowy Maj - informacje           Rowerowy Maj - nagrody
Egzamin na kartę rowerową - informacje
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - obiady
Zamówienie publiczne - posiłki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Koszt obiadów w maju 2016r. wynosi: 20 x 4,87 zł = 97,40 zł
(wliczono 27 maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Obecność lub nieobecność na obiedzie 27 maja kwietnia należy zgłosić u wychowawcy najpóżniej do piątku do 25 maja.
Z powodu znikomej ilości chętnych nie będzie obiadu 2 maja.
JADŁOSPIS
Informujemy, że jadłospis może ulec zmianie.
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
       
Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.sp12.gda.pl oraz na stronie www.gdansk.pl/urzad/edukacja_nowy w zakładce KOMUNIKATY gdzie znajdują się Zarządzenia i Uchwały.

Zarządzenie...                 Uchwała...

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zasady rekrutacji dzieci do klas pierwszych w szkołach podstawowych
Karta kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego
Harmonogram naboru do oddziałów przedszkolnych
Wniosek o przyjęcie dziecka 6 letniego do klasy pierwszej
Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej
Harmonogram naboru do klas pierwszych


List do Rodziców uczniów klas 1-3

List do Rodziców uczniów klas 4-6
Uwaga!
W związku z dużym zainteresowaniem konsultacjami z psychologiem,
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty.
Izabela Ferenszkiewicz (58) 7850124.
Uwaga!
Od grudnia po raz kolejny ze Szkolnymi Kasami Oszczędnościowymi (SKO) i z PKO Bankiem Polskim bierzemy udział w programie edukacji ekonomicznej najmłodszych uczniów w Polsce.
Wszystkie chętne dzieci, które chcą wziąć udział w programie i chcą zacząć oszczędzać swoje pieniądze mogą zgłosić się do szkolnych koordynatorów: p. Kamili Borkowskiej i p. Pauliny Sęk (s.306).
Informacja na temat obiadów w szkolnej stołówce

Obiady wydawane będą od poniedziałku 7 września 2015r.

Dostawcą obiadów jest firma: "Tratoria Margherita" Mieczysław Robakowski-Catering.

Koszt obiadu wynosi 4,87 zł.

Rodzic/prawny opiekun zapisuje dziecko na obiady na formularzu zamieszczonym na stronie szkoły lub pobranym w sekretariacie.
Kwestionariusz zgłoszenia dziecka na obiady
Wypełnione czytelnie formularze można składać u wychowawcy lub w pokoju 121 u p. Alicji Pettke.

W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic /prawny opiekun/ dziecka składa
pisemną rezygnację na kwestionariuszu, który dostępny jest na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.
Konto szkoły: 10 1240 1268 1111 0010 3839 1357
Na przelewie wpisujemy : Imię, nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za jaki jest opłata.

Należność za obiady należy uiścić do 10-tego dnia danego miesiąca /z góry/ na konto żywieniowe szkoły.

Brak wpłaty do 10-tego każdego miesiąca skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem następnym, za zaległość zostaną naliczone karne odsetki.

Nieobecność dziecka zgłaszamy pod numerem telefonu: 58 78 50 144 do godziny 9.00.

Odpisy za nieobecność dziecka w danym miesiącu pomniejszą kwotę wpłaty w miesiącu kolejnym - należy uzgodnić tę kwotę pod w/w numerem telefonu.

Rozliczenie powstałych nadpłat nastąpi na koniec roku kalendarzowego 2015 i na zakończenie bieżącego roku szkolnego.

Informacje o podręcznikach  
Podręczniki dla klas 0-3 obowiązujące w roku szk. 2015/2016  
Podręczniki dla klas 4-6 obowiązujące w roku szk. 2015/2016   
Dyrektor szkoły informuje o możliwości korzystania z aplikacji "dziennik lekcyjny"
na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
Gdańska Platforma Edukacyjna
INSTRUKCJA DOSTĘPU DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ
Informacje o wpłatach na ubezpieczenie uczniów w roku 2014/2015Tel. (058) 785 01 00

Fax (058) 785 01 02
[Rozmiar: 137107 bajtów]
Pani Sekretarka - Elżbieta PtakSekretariat szkoły
czynny dla uczniów
podczas długich przerw
od poniedziałku
do piątku.

Godziny zajęć i przerw

Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać wpłaty w kwocie 9zł na konto szkoły:
Bank PEKAO SA 96 1240 1268 1111 0010 3839 1070

Mały poradnik o cukrzycy   


List Prezydenta Miasta Gdańska do Rodziców Dzieci 6-letnich

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku  W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
W szkole obowiązuje czysty, estetyczny strój i wygląd.
Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych.
Obowiązuje zakaz biegania po kondygnacjach szkoły.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są dla klas 0-III
Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej proszą o dostarczenie skierowań od lekarza (najlepiej specjalisty: rehabilitacji, fizjoterapii). Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (koszulka na zmianę i spodenki gimnastyczne). Dzieci przebierają się w szatni ogólnej (naprzeciwko stołówki), skąd odbiera je nauczyciel i tam też odprowadza po zajęciach. Zajęcia odbywają się w salkach gimnastyki korekcyjnej (salki nr 203-206 ).

 |   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |