|   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |  

Obecnie Gości:
O SZKOLE       Z ŻYCIA SZKOŁY       BIERZEMY UDZIAŁ W...       DOKUMENTY       KALENDARZ       PRACOWNICY SZKOŁY       INFORMACJE
SPORT       ŚWIETLICA       BIBLIOTEKA       PEDAGOG       LOGOPEDA       RADA RODZICÓW       SAMORZĄD UCZNIOWSKI       KLASY "0"       NASZE KLASY
.        ZAJĘCIA POZALEKCYJNE       KONKURSY I SUKCESY       PUBLIKACJE       STRONY WWW       DLA RODZICÓW       DLA KLAS 6       OSTATNIO DODANE

Informacje

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016r. w godzinach:
9.00 - oddziały przedszkolne oraz klasy 1
9.45 - klasy 2
10.30 - klasy 3
11.15 - klasy 4 i 5
12.15 - klasy 6
Szanowni Państwo,
przypominamy, że podręczniki do zajęć obowiązkowych dla klas I, II, III, IV oraz V są bezpłatne
i uczniowie otrzymają je po rozpoczęciu roku szkolnego.
Szanowni Państwo,
informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2016r. nastąpiło wyłączenie aplikacji UONET. Zaplanowana przerwa techniczna, to czas na wdrożenie nowego systemu UONET + oraz przygotowanie systemu do nowego roku szkolnego 2016/2017. Wprowadzenie nowego systemu UONET+ umożliwi korzystanie z aplikacji na urządzeniach mobilnych. Prosimy Państwa o cierpliwość. Poinformujemy, kiedy zacznie działać nowa aplikacja UONET +.
DYREKTOR SP NR 12 IFORMUJE, ŻE WNIOSKI I PODANIA DOTYCZĄCE
WYNAJMU BOISK, SAL GIMNASTYCZNYCH, SAL LEKCYJNYCH,
NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 26.08.2016 R. W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Podręczniki dla klas 0-6 obowiązujące w roku szk. 2016/2017
Uwaga Rodzice i uczniowie!

Informacje o rowerowym placu zabaw "PUMTRACK"
Regulamin placu zabaw "PUMTRACK"
Zapraszamy uczniów na zajęcia z cyberprzemocy pt. "Sieciaki na wakacjach w Twoim mieście",
które odbędą się 2 lipca 2016r. w godz. 10:00-12:00
Spotykamy się przed stołówką szkolną.

Serdecznie zapraszamy.
K.Borkowska, P.Sęk
Kiermasz podręczników
Harmonogram animatora sportu

czerwiec cz.1, czerwiec cz.2, lipiec cz.1, lipiec cz.2, sierpień cz.1, sierpień cz.2,
Koszt obiadów w czerwcu 2016r. wynosi: 17 x 4,87 zł = 82,79 zł

W czerwcu będą rozliczane wszelkie niedopłaty i nadpłaty. W związku z tym bardzo prosimy rodziców, którzy zgłaszali nieobecności dzieci na obiadach o indywidualne uzgadnianie kwoty wpłaty za czerwiec
osobiście (pokój 121),
telefonicznie (58 78 50 144)
lub mailowo (obiady@sp12.gda.pl).


JADŁOSPIS
Informujemy, że jadłospis może ulec zmianie.
Zasady rekrutacji do gimnazjów          
Rowerowy Maj - informacje           Rowerowy Maj - nagrody
Egzamin na kartę rowerową - informacje
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - obiady
Zamówienie publiczne - posiłki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Informacja na temat obiadów w szkolnej stołówce

Dostawcą obiadów jest firma: "Tratoria Margherita" Mieczysław Robakowski-Catering.

Koszt obiadu wynosi 4,87 zł.

Rodzic/prawny opiekun zapisuje dziecko na obiady na formularzu zamieszczonym na stronie szkoły lub pobranym w sekretariacie.
Kwestionariusz zgłoszenia dziecka na obiady
Wypełnione czytelnie formularze można składać u wychowawcy lub w pokoju 121 u p. Alicji Pettke.

W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic /prawny opiekun/ dziecka składa
pisemną rezygnację na kwestionariuszu, który dostępny jest na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.
Konto szkoły: 10 1240 1268 1111 0010 3839 1357
Na przelewie wpisujemy : Imię, nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za jaki jest opłata.

Należność za obiady należy uiścić do 10-tego dnia danego miesiąca /z góry/ na konto żywieniowe szkoły.

Brak wpłaty do 10-tego każdego miesiąca skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem następnym, za zaległość zostaną naliczone karne odsetki.

Nieobecność dziecka zgłaszamy pod numerem telefonu: 58 78 50 144 do godziny 9.00.

Odpisy za nieobecność dziecka w danym miesiącu pomniejszą kwotę wpłaty w miesiącu kolejnym - należy uzgodnić tę kwotę pod w/w numerem telefonu.

Rozliczenie powstałych nadpłat nastąpi na koniec roku kalendarzowego 2015 i na zakończenie bieżącego roku szkolnego.

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
       
Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.sp12.gda.pl oraz na stronie www.gdansk.pl/urzad/edukacja_nowy w zakładce KOMUNIKATY gdzie znajdują się Zarządzenia i Uchwały.

Zarządzenie...                 Uchwała...

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zasady rekrutacji dzieci do klas pierwszych w szkołach podstawowych
Karta kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego
Harmonogram naboru do oddziałów przedszkolnych
Wniosek o przyjęcie dziecka 6 letniego do klasy pierwszej
Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej
Harmonogram naboru do klas pierwszych


List do Rodziców uczniów klas 1-3

List do Rodziców uczniów klas 4-6
Uwaga!
W związku z dużym zainteresowaniem konsultacjami z psychologiem,
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty.
Izabela Ferenszkiewicz (58) 7850124.
Uwaga!
Od grudnia po raz kolejny ze Szkolnymi Kasami Oszczędnościowymi (SKO) i z PKO Bankiem Polskim bierzemy udział w programie edukacji ekonomicznej najmłodszych uczniów w Polsce.
Wszystkie chętne dzieci, które chcą wziąć udział w programie i chcą zacząć oszczędzać swoje pieniądze mogą zgłosić się do szkolnych koordynatorów: p. Kamili Borkowskiej i p. Pauliny Sęk (s.306).
Dyrektor szkoły informuje o możliwości korzystania z aplikacji "dziennik lekcyjny"
na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
Gdańska Platforma Edukacyjna
INSTRUKCJA DOSTĘPU DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ
Informacje o wpłatach na ubezpieczenie uczniów w roku 2014/2015Tel. (058) 785 01 00

Fax (058) 785 01 02
[Rozmiar: 137107 bajtów]
Pani Sekretarka - Elżbieta PtakSekretariat szkoły
czynny dla uczniów
podczas długich przerw
od poniedziałku
do piątku.

Godziny zajęć i przerw

Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać wpłaty w kwocie 9zł na konto szkoły:
Bank PEKAO SA 96 1240 1268 1111 0010 3839 1070

Mały poradnik o cukrzycy   


List Prezydenta Miasta Gdańska do Rodziców Dzieci 6-letnich

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku  W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
W szkole obowiązuje czysty, estetyczny strój i wygląd.
Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych.
Obowiązuje zakaz biegania po kondygnacjach szkoły.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są dla klas 0-III
Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej proszą o dostarczenie skierowań od lekarza (najlepiej specjalisty: rehabilitacji, fizjoterapii). Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (koszulka na zmianę i spodenki gimnastyczne). Dzieci przebierają się w szatni ogólnej (naprzeciwko stołówki), skąd odbiera je nauczyciel i tam też odprowadza po zajęciach. Zajęcia odbywają się w salkach gimnastyki korekcyjnej (salki nr 203-206 ).

 |   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |