|   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |  

Obecnie Gości:
O SZKOLE       Z ŻYCIA SZKOŁY       BIERZEMY UDZIAŁ W...       DOKUMENTY       KALENDARZ       PRACOWNICY SZKOŁY       INFORMACJE
SPORT       ŚWIETLICA       BIBLIOTEKA       PEDAGOG       LOGOPEDA       RADA RODZICÓW       SAMORZĄD UCZNIOWSKI       KLASY "0"       NASZE KLASY
.        ZAJĘCIA POZALEKCYJNE       KONKURSY I SUKCESY       PUBLIKACJE       STRONY WWW       DLA RODZICÓW       DLA KLAS 6       OSTATNIO DODANE

Informacje

I ty możesz pomóc osieroconym dzieciom.

Ruszyła "XII KAMPANIA FUNDACJI HOSPICYJNEJ "HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE" .
Hasłem kampanii jest "Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach".
Symbolem akcji jest pomarańczowy "Słonik Tumbo" .

Cel kampanii to pomoc w formie finansowej dzieciom osieroconym.
Można to będzie zrobić w dniach od 23 listopada do 11 grudnia na terenie naszej szkoły.
Wolontariusze Samorządu Uczniowskiego zbierać będą datki do puszki.
Serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci za hojne serca darczyńców.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
I ty możesz zostać Świętym Mikołajem...

Nasza szkoła już od 7 lat współpracuje z fundacją hospicyjną w Gdańsku. W tym roku dzięki otwartemu sercu dzieci, rodziców, dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły przygotowujemy paczki mikołajkowe dla podopiecznych fundacji - dzieci zmagających się z różnymi chorobami i codziennym cierpieniem. Nasz wspólny wkład w to szlachetne dzieło opiera się na przygotowaniu paczki dla konkretnego dziecka ze ściśle określonymi potrzebami. Pod opieką mamy 28 dzieci.

Akcja w naszej szkole trwa od 3- 25 listopada 2015 roku. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za każdy dar serca, za zrozumienie i wrażliwość na potrzeby chorych i cierpiących dzieci. Pamiętaj - hospicjum to też życie. Pomóż nam pomagać.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i katecheci
Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 12!

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zdobyła I miejsce w województwie w Akcji "Góra Grosza 2014" organizowanej przez Towarzystwo "Nasz Dom" z Warszawy. Jest to niezwykły, nasz wspólny sukces, bowiem do akcji włączyło się ponad 11.000 szkół i przedszkoli w Polsce.

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Akcja uświadamiała uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej oraz integrowała wszystkich uczniów i pracowników szkoły we wspólnej zbiórce. Miała ona również charakter konkursu, która wiązała się ze zdobyciem nagrody finansowej.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnej akcji.
Koszt obiadów w listopadzie: 16 x 4,87 zł = 77,92 zł.

Obiady w dniach 1-22.XII.
Proszę o telefoniczne ustalanie dokładnej kwoty wpłaty, w miesiącu grudniu rozliczamy wszystkie nadpłaty.

BARDZO WAŻNE! Opłaty na miesiąc STYCZEŃ dokonujemy dopiero na początku stycznia - NIE W GRUDNIU!


JADŁOSPIS
Informujemy, że jadłospis może ulec zmianie.
Informacja na temat obiadów w szkolnej stołówce

Obiady wydawane będą od poniedziałku 7 września 2015r.

Dostawcą obiadów jest firma: "Tratoria Margherita" Mieczysław Robakowski-Catering.

Koszt obiadu wynosi 4,87 zł.

Rodzic/prawny opiekun zapisuje dziecko na obiady na formularzu zamieszczonym na stronie szkoły lub pobranym w sekretariacie.
Kwestionariusz zgłoszenia dziecka na obiady
Wypełnione czytelnie formularze można składać u wychowawcy lub w pokoju 121 u p. Alicji Pettke.

W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic /prawny opiekun/ dziecka składa
pisemną rezygnację na kwestionariuszu, który dostępny jest na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.
Konto szkoły: 10 1240 1268 1111 0010 3839 1357
Na przelewie wpisujemy : Imię, nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za jaki jest opłata.

Należność za obiady należy uiścić do 10-tego dnia danego miesiąca /z góry/ na konto żywieniowe szkoły.

Brak wpłaty do 10-tego każdego miesiąca skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem następnym, za zaległość zostaną naliczone karne odsetki.

Nieobecność dziecka zgłaszamy pod numerem telefonu: 58 78 50 144 do godziny 9.00.

Odpisy za nieobecność dziecka w danym miesiącu pomniejszą kwotę wpłaty w miesiącu kolejnym - należy uzgodnić tę kwotę pod w/w numerem telefonu.

Rozliczenie powstałych nadpłat nastąpi na koniec roku kalendarzowego 2015 i na zakończenie bieżącego roku szkolnego.

Informacje o podręcznikach  
Podręczniki dla klas 0-3 obowiązujące w roku szk. 2015/2016  
Podręczniki dla klas 4-6 obowiązujące w roku szk. 2015/2016   
Informacja dotycząca rekrutacji  
Załącznik do Statutu SP 12 - ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 2015/2016    
Dyrektor szkoły informuje o możliwości korzystania z aplikacji "dziennik lekcyjny"
na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
Gdańska Platforma Edukacyjna
INSTRUKCJA DOSTĘPU DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ
Informacje o wpłatach na ubezpieczenie uczniów w roku 2014/2015Tel. (058) 785 01 00

Fax (058) 785 01 02
[Rozmiar: 137107 bajtów]
Pani Sekretarka - Elżbieta PtakSekretariat szkoły
czynny dla uczniów
podczas długich przerw
od poniedziałku
do piątku.

Godziny zajęć i przerw

Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać wpłaty w kwocie 9zł na konto szkoły:
Bank PEKAO SA 96 1240 1268 1111 0010 3839 1070

Mały poradnik o cukrzycy   


List Prezydenta Miasta Gdańska do Rodziców Dzieci 6-letnich

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku  W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
W szkole obowiązuje czysty, estetyczny strój i wygląd.
Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych.
Obowiązuje zakaz biegania po kondygnacjach szkoły.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są dla klas 0-III
Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej proszą o dostarczenie skierowań od lekarza (najlepiej specjalisty: rehabilitacji, fizjoterapii). Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (koszulka na zmianę i spodenki gimnastyczne). Dzieci przebierają się w szatni ogólnej (naprzeciwko stołówki), skąd odbiera je nauczyciel i tam też odprowadza po zajęciach. Zajęcia odbywają się w salkach gimnastyki korekcyjnej (salki nr 203-206 ).

 |   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |