|   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |  

Obecnie Gości:
O SZKOLE       Z ŻYCIA SZKOŁY       BIERZEMY UDZIAŁ W...       DOKUMENTY       KALENDARZ       PRACOWNICY SZKOŁY       INFORMACJE
SPORT       ŚWIETLICA       BIBLIOTEKA       PEDAGOG       LOGOPEDA       RADA RODZICÓW       SAMORZĄD UCZNIOWSKI       KLASY "0"       NASZE KLASY
.        ZAJĘCIA POZALEKCYJNE       KONKURSY I SUKCESY       PUBLIKACJE       STRONY WWW       DLA RODZICÓW       DLA KLAS 6       OSTATNIO DODANE

Informacje


Informacje o Rządowym programie pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".  

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Programu "Wyprawka Szkolna 2014"  

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska - dotyczy "Wyprawki szkolnej"  


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2014/2015
- KLASY 0 - III  


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2014/2015
- KLASY IV - VI  


Propozycje na zajęcia w czasie wakacji:

Wakacje z Robotami w SP 12               Oferta zajęć dla grup               W muzeum               W stoczni

UWAGA !!!
BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
- DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA W DRODZE DO SZKOŁY I DO DOMU

W terminie od 12.05.2014r. do 26.05.2014r. będzie prowadzona budowa ciągu pieszego od ul.Porębskiego do Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul.Człuchowskiej. Teren budowy będzie oznakowany.
Prosimy serdecznie Rodziców o rozmowy z dziećmi, aby podczas trwania prac budowlanych zachowywały szczególną ostrożność.

Dyrektor szkoły
   Informacja na temat obiadów w szkolnej stołówce w roku szkolnym 2013/2014:     Opłata za obiady w czerwcu 2014 r. wynosi 17 x 5,80zł = 98,60 zł.
Uwaga!!!
W związku ze sprawozdaniem finansowym na koniec roku szkolnego
prosimy o rozliczenie się w bezwzględnym terminie do 10 czerwca 2014 r.

Wszelkie informacje pod nr tel. 58 78 50 144 lub e-mail: obiady@sp.12.gda.pl

Koszt obiadu 5,80zł. Dostawca obiadów do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 będzie firma SODEXO.
Rodzic/prawny opiekun zapisuje dziecko na obiady wypełniając formularz.
Formularze pobiera się i składa w pokoju 121 u pani Alicji Pettke.
Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
Opłatę przekazujemy na konto 10 1240 1268 1111 0010 3839 1357
W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata
Opłatę wnosimy do 10 każdego miesiąca.
Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Brak wpłaty do 10-każdego miesiąca skutkuje niewpuszczenie dziecka na obiady z dniem następnym, za zaległość zostaną naliczone karne odsetki.
Nieobecność dziecka na obiadach zgłaszamy pod nr tel. 58 78 50 144 do godziny 9.00
Odpisy za nieobecność dziecka w danym miesiącu pomniejszą kwotę wpłaty w m-c kolejnym.

e-mail w sprawach dotyczących obiadów: obiady@sp12.gda.pl

Zgłoszenie dziecka na stołówkę szkolną      

Kwestionariusz rezygnacji z obiadów  

Uwaga Rodzice przyszłych uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych!


Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - załącznik do Statutu SP nr 12 w Gdańsku
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - załącznik do Statutu SP nr 12 w Gdańsku
Kryteria Dyrektora Szkoły dotyczące rekrutacji dla kandydatów dla klas pierwszych spoza rejonu
Ulice należące do rejonu SP 12
UWAGA RODZICE
W przypadku wątpliwości, pytań dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2014/15
proszę o kontakt pod nr telefonu: 58 78 50 100 - sekretariat szkoły.
Dyrektor szkoły informuje o możliwości korzystania z aplikacji "dziennik lekcyjny" na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
Dostęp do e - dziennika uzyskali rodzice uczniów klas 1 - 6, którzy złożyli stosowne oświadczenie.
Poniżej znajduje się instrukcja pierwszego logowania.

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ
W przypadku trudności proszę kontaktować się z dyrektorem szkoły w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych.


Tel. (058) 785 01 00

Fax (058) 785 01 02
[Rozmiar: 137107 bajtów]
Pani Sekretarka - Elżbieta PtakSekretariat szkoły
czynny dla uczniów
podczas długich przerw
od poniedziałku
do piątku.

Godziny zajęć i przerw

Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać wpłaty w kwocie 9zł na konto szkoły:
Bank PEKAO SA 96 1240 1268 1111 0010 3839 1070List Prezydenta Miasta Gdańska do Rodziców Dzieci 6-letnich

Szanowni Rodzice dzieci z rocznika 2005 i 2006!

Na stronie internetowej Miasta Gdańska www.gdansk.pl pod adresem http://www.gdansk.pl/edukacja,1186,17829.html znajduje się informacja na temat procesu obniżania wieku szkolnego.
Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku  W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
W szkole obowiązuje czysty, estetyczny strój i wygląd.
Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych.
Obowiązuje zakaz biegania po kondygnacjach szkoły.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są dla klas 0-III
Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej proszą o dostarczenie skierowań od lekarza (najlepiej specjalisty: rehabilitacji, fizjoterapii). Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (koszulka na zmianę i spodenki gimnastyczne). Dzieci przebierają się w szatni ogólnej (naprzeciwko stołówki), skąd odbiera je nauczyciel i tam też odprowadza po zajęciach. Zajęcia odbywają się w salkach gimnastyki korekcyjnej (salki nr 203-206 ).

 |   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |