|   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |  

Obecnie Gości:
O SZKOLE       Z ŻYCIA SZKOŁY       BIERZEMY UDZIAŁ W...       DOKUMENTY       KALENDARZ       PRACOWNICY SZKOŁY       INFORMACJE
SPORT       ŚWIETLICA       BIBLIOTEKA       PEDAGOG       LOGOPEDA       RADA RODZICÓW       SAMORZĄD UCZNIOWSKI       KLASY "0"       NASZE KLASY
.        ZAJĘCIA POZALEKCYJNE       KONKURSY I SUKCESY       PUBLIKACJE       STRONY WWW       DLA RODZICÓW       DLA KLAS 6       OSTATNIO DODANE

Informacje

UWAGA!

Informujemy, iż w okresie przerwy świątecznej 22-24, 29-31 grudnia 2014r. oraz 02,05 stycznia 2015r.
zapewnione są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas 0-6.
Zajęcia będą odbywać się w głównym budynku szkoły.

Obiady będą wydawane dla uczniów tylko w dniach 02 i 05 stycznia 2015r.
Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu "Odkrywamy talenty na Pomorzu" pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struk, Pomorskiej Kurator Oświaty Elżbiety Wasilenko, Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego oraz patronatem medialnym Telewizji Gdańskiej, Radia Plus, Echo Pomorza oraz Echoportal.pl.

Odkrywamy talenty na Pomorzu

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie oraz na stronie www.telentypomorza.pl

"Odkrywamy talenty na Pomorzu" - regulamin konkursu
Dyrektor szkoły informuje o możliwości korzystania z aplikacji "dziennik lekcyjny"
na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
Gdańska Platforma Edukacyjna
INSTRUKCJA DOSTĘPU DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ
Informacje o wpłatach na ubezpieczenie uczniów w roku 2014/2015

Opłata miesięczna w grudniu 2014r. wynosi: 15 x 4,70 zł = 70,50 zł

W związku z zamknięciem roku finansowego bardzo proszę o terminowe wpłaty.
W grudniu będą rozliczane odpisy, proszę o telefoniczne ustalanie dokładnej kwoty wpłaty.
WAŻNE!!! Informacja na temat wpłat na styczeń: Proszę nie płacić za styczeń w grudniu!!
Za styczeń płacimy od 1 stycznia.
   Informacja na temat obiadów w szkolnej stołówce w roku szkolnym 2014/2015:

Dostawcą obiadów jest firma Pro catering Monika Burlingo.
Koszt obiadu : 4,70 zł /dzień
Rodzic /prawny opiekun/ zapisuje dziecko na obiady na formularzu zamieszczonym na stronie Internetowej szkoły.
Wypełnione czytelnie formularze można składać u wychowawcy lub w pokoju 121 u pani Alicji Pettke .
Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
Opłatę przekazujemy na konto 10 1240 1268 1111 0010 3839 1357
W tytule wpisujemy: imię nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
Opłatę wnosimy najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Brak wpłaty do 10-tego każdego miesiąca skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem następnym, za zaległość zostaną naliczone karne odsetki. Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy pod nr tel. 58 78 50 144 do godziny 9.00. Odpisy za nieobecność dziecka w danym miesiącu pomniejszą kwotę wpłaty w miesiącu kolejnym- należy uzgodnić tę kwotę pod w/w tel.

Zgłoszenie dziecka na stołówkę szkolną w roku szkolnym 2014/2015      

Kwestionariusz rezygnacji z obiadów  


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2014/2015
- KLASY 0 - III  


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2014/2015
- KLASY IV - VI  


Uwaga Rodzice przyszłych uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych!


Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - załącznik do Statutu SP nr 12 w Gdańsku
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - załącznik do Statutu SP nr 12 w Gdańsku
Kryteria Dyrektora Szkoły dotyczące rekrutacji dla kandydatów dla klas pierwszych spoza rejonu
Ulice należące do rejonu SP 12
UWAGA RODZICE
W przypadku wątpliwości, pytań dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2014/15
proszę o kontakt pod nr telefonu: 58 78 50 100 - sekretariat szkoły.


Tel. (058) 785 01 00

Fax (058) 785 01 02
[Rozmiar: 137107 bajtów]
Pani Sekretarka - Elżbieta PtakSekretariat szkoły
czynny dla uczniów
podczas długich przerw
od poniedziałku
do piątku.

Godziny zajęć i przerw

Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać wpłaty w kwocie 9zł na konto szkoły:
Bank PEKAO SA 96 1240 1268 1111 0010 3839 1070List Prezydenta Miasta Gdańska do Rodziców Dzieci 6-letnich

Szanowni Rodzice dzieci z rocznika 2005 i 2006!

Na stronie internetowej Miasta Gdańska www.gdansk.pl pod adresem http://www.gdansk.pl/edukacja,1186,17829.html znajduje się informacja na temat procesu obniżania wieku szkolnego.
Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku  W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
W szkole obowiązuje czysty, estetyczny strój i wygląd.
Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych.
Obowiązuje zakaz biegania po kondygnacjach szkoły.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są dla klas 0-III
Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej proszą o dostarczenie skierowań od lekarza (najlepiej specjalisty: rehabilitacji, fizjoterapii). Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (koszulka na zmianę i spodenki gimnastyczne). Dzieci przebierają się w szatni ogólnej (naprzeciwko stołówki), skąd odbiera je nauczyciel i tam też odprowadza po zajęciach. Zajęcia odbywają się w salkach gimnastyki korekcyjnej (salki nr 203-206 ).

 |   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |