|   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |  

Obecnie Gości:
O SZKOLE       Z ŻYCIA SZKOŁY       BIERZEMY UDZIAŁ W...       DOKUMENTY       KALENDARZ       PRACOWNICY SZKOŁY       INFORMACJE
SPORT       ŚWIETLICA       BIBLIOTEKA       PEDAGOG       LOGOPEDA       RADA RODZICÓW       SAMORZĄD UCZNIOWSKI       KLASY "0"       NASZE KLASY
.        ZAJĘCIA POZALEKCYJNE       KONKURSY I SUKCESY       PUBLIKACJE       STRONY WWW       DLA RODZICÓW       DLA KLAS 6       OSTATNIO DODANE

Informacje

UWAGA !

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 informuje, że zebranie dla Rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych odbędzie się 08.06.2015 r. /poniedziałek/ zgodnie z harmonogramem:
Klasy I - godz. 17.00
Oddziały przedszkolne - godz. 18.00

Spotkania odbędą się na sali gimnastycznej SP 12.

Serdecznie zapraszamy
"Rowerowy Maj w SP 12"

Informacje o kampanii "Rowerowy Maj 2015"
  Opłata za obiady w maju wynosi:

20 x 5,30zł = 106,00 zł

Rodziców, którzy zgłaszali nieobecność dzieci na obiadach, proszę o telefoniczne ustalanie kwoty wpłaty.
Tel. 58 78 50 144
Informacja dotycząca rekrutacji  
Załącznik do Statutu SP 12 - ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 2015/2016    
Dyrektor szkoły informuje o możliwości korzystania z aplikacji "dziennik lekcyjny"
na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
Gdańska Platforma Edukacyjna
INSTRUKCJA DOSTĘPU DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ
Informacje o wpłatach na ubezpieczenie uczniów w roku 2014/2015

   Informacja na temat obiadów w szkolnej stołówce w roku szkolnym 2014/2015:

Od lutego 2015 r. obiady dostarcza firma Tratoria - Catering z Gdańska.
Koszt obiadu jednego obiadu dla ucznia wynosi: 5,30 zł .
Rodzic /prawny opiekun/ zapisuje dziecko na obiady na formularzu zamieszczonym na stronie Internetowej szkoły.
Wypełnione czytelnie formularze można składać u wychowawcy lub w pokoju 121 u pani Alicji Pettke .
Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
Opłatę przekazujemy na konto 10 1240 1268 1111 0010 3839 1357
W tytule wpisujemy: imię nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
Opłatę wnosimy najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Brak wpłaty do 10-tego każdego miesiąca skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem następnym, za zaległość zostaną naliczone karne odsetki. Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy pod nr tel. 58 78 50 144 do godziny 9.00. Odpisy za nieobecność dziecka w danym miesiącu pomniejszą kwotę wpłaty w miesiącu kolejnym- należy uzgodnić tę kwotę pod w/w tel.

Zgłoszenie dziecka na stołówkę szkolną w roku szkolnym 2014/2015      

Kwestionariusz rezygnacji z obiadów  


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2014/2015
- KLASY 0 - III  


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2014/2015
- KLASY IV - VI  
Tel. (058) 785 01 00

Fax (058) 785 01 02
[Rozmiar: 137107 bajtów]
Pani Sekretarka - Elżbieta PtakSekretariat szkoły
czynny dla uczniów
podczas długich przerw
od poniedziałku
do piątku.

Godziny zajęć i przerw

Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać wpłaty w kwocie 9zł na konto szkoły:
Bank PEKAO SA 96 1240 1268 1111 0010 3839 1070List Prezydenta Miasta Gdańska do Rodziców Dzieci 6-letnich

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku  W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
W szkole obowiązuje czysty, estetyczny strój i wygląd.
Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych.
Obowiązuje zakaz biegania po kondygnacjach szkoły.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są dla klas 0-III
Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej proszą o dostarczenie skierowań od lekarza (najlepiej specjalisty: rehabilitacji, fizjoterapii). Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (koszulka na zmianę i spodenki gimnastyczne). Dzieci przebierają się w szatni ogólnej (naprzeciwko stołówki), skąd odbiera je nauczyciel i tam też odprowadza po zajęciach. Zajęcia odbywają się w salkach gimnastyki korekcyjnej (salki nr 203-206 ).

 |   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |