|   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |  

Obecnie Gości:
O SZKOLE       Z ŻYCIA SZKOŁY       BIERZEMY UDZIAŁ W...       DOKUMENTY       KALENDARZ       PRACOWNICY SZKOŁY       INFORMACJE
SPORT       ŚWIETLICA       BIBLIOTEKA       PEDAGOG       LOGOPEDA       RADA RODZICÓW       SAMORZĄD UCZNIOWSKI       KLASY "0"       NASZE KLASY
.        ZAJĘCIA POZALEKCYJNE       KONKURSY I SUKCESY       PUBLIKACJE       STRONY WWW       DLA RODZICÓW       DLA KLAS 6       OSTATNIO DODANE

Informacje

31.10.2014r. ( piątek) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(zaopiniowany przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski)

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę w świetlicy w godzinach 6.30 - 17.00 .
Ze świetlicy może korzystać każdy uczeń klas 0-VI .
Dla uczniów oddziałów przedszkolnych świetlica czynna będzie w godzinach 6.30 -17.00 w budynku oddziałów przedszkolnych.
Dla zgłoszonych dzieci wydawane będą obiady w godzinach 11.00-13.00.
Dyrektor szkoły informuje o możliwości korzystania z aplikacji "dziennik lekcyjny"
na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
Gdańska Platforma Edukacyjna
INSTRUKCJA DOSTĘPU DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

Uwaga!
Kontynuacja programu recyklingu odzieży i tekstyliów LPRO.
W poniedziałek 27 października 2014 z naszej szkoły odebrane zostaną tekstylia doliczane do ostatniego etapu akcji z poprzedniego roku szkolnego. Materiały zapakowane w trudne do rozerwania i opisane worki na śmieci należy składać pod schodami koło biblioteki
od 24 października (piątek) do 27 października (poniedziałek), do godziny 8.30.
Prosimy o podjeżdżanie samochodami od tyłu szkoły.
Informacje o wpłatach na ubezpieczenie uczniów w roku 2014/2015

Opłata za obiady w listopadzie 2014r.: 19 x 4,70 zł = 89,30 zł
Kwota podana łącznie z dniem wolnym od zajęć dydaktycznych 10 listopada - OBIADY DLA CHĘTNYCH (zgłaszamy wcześniej u wychowawcy,że dziecko będzie jadło)
   Informacja na temat obiadów w szkolnej stołówce w roku szkolnym 2014/2015:

Obiady wydawane będą od dnia 8 września.
Dostawcą obiadów jest firma Pro catering Monika Burlingo.
Koszt obiadu : 4,70 zł /dzień
Rodzic /prawny opiekun/ zapisuje dziecko na obiady na formularzu zamieszczonym na stronie Internetowej szkoły.
Wypełnione czytelnie formularze można składać u wychowawcy lub w pokoju 121 u pani Alicji Pettke .
Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
Opłatę przekazujemy na konto 10 1240 1268 1111 0010 3839 1357
W tytule wpisujemy: imię nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.
Opłatę wnosimy najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. Koszt za dany miesiąc zawsze znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Brak wpłaty do 10-tego każdego miesiąca skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem następnym, za zaległość zostaną naliczone karne odsetki. Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy pod nr tel. 58 78 50 144 do godziny 9.00. Odpisy za nieobecność dziecka w danym miesiącu pomniejszą kwotę wpłaty w miesiącu kolejnym- należy uzgodnić tę kwotę pod w/w tel.

Zgłoszenie dziecka na stołówkę szkolną w roku szkolnym 2014/2015      

Kwestionariusz rezygnacji z obiadów  


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2014/2015
- KLASY 0 - III  


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
na rok szkolny 2014/2015
- KLASY IV - VI  


Uwaga Rodzice przyszłych uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych!


Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - załącznik do Statutu SP nr 12 w Gdańsku
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - załącznik do Statutu SP nr 12 w Gdańsku
Kryteria Dyrektora Szkoły dotyczące rekrutacji dla kandydatów dla klas pierwszych spoza rejonu
Ulice należące do rejonu SP 12
UWAGA RODZICE
W przypadku wątpliwości, pytań dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2014/15
proszę o kontakt pod nr telefonu: 58 78 50 100 - sekretariat szkoły.


Tel. (058) 785 01 00

Fax (058) 785 01 02
[Rozmiar: 137107 bajtów]
Pani Sekretarka - Elżbieta PtakSekretariat szkoły
czynny dla uczniów
podczas długich przerw
od poniedziałku
do piątku.

Godziny zajęć i przerw

Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać wpłaty w kwocie 9zł na konto szkoły:
Bank PEKAO SA 96 1240 1268 1111 0010 3839 1070List Prezydenta Miasta Gdańska do Rodziców Dzieci 6-letnich

Szanowni Rodzice dzieci z rocznika 2005 i 2006!

Na stronie internetowej Miasta Gdańska www.gdansk.pl pod adresem http://www.gdansk.pl/edukacja,1186,17829.html znajduje się informacja na temat procesu obniżania wieku szkolnego.
Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku  W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
W szkole obowiązuje czysty, estetyczny strój i wygląd.
Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych.
Obowiązuje zakaz biegania po kondygnacjach szkoły.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są dla klas 0-III
Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej proszą o dostarczenie skierowań od lekarza (najlepiej specjalisty: rehabilitacji, fizjoterapii). Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (koszulka na zmianę i spodenki gimnastyczne). Dzieci przebierają się w szatni ogólnej (naprzeciwko stołówki), skąd odbiera je nauczyciel i tam też odprowadza po zajęciach. Zajęcia odbywają się w salkach gimnastyki korekcyjnej (salki nr 203-206 ).

 |   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |