|   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |  

Obecnie Gości:
O SZKOLE       Z ŻYCIA SZKOŁY       BIERZEMY UDZIAŁ W...       DOKUMENTY       KALENDARZ       PRACOWNICY SZKOŁY       INFORMACJE
SPORT       ŚWIETLICA       BIBLIOTEKA       PEDAGOG       LOGOPEDA       RADA RODZICÓW       SAMORZĄD UCZNIOWSKI       KLASY "0"       NASZE KLASY
.        ZAJĘCIA POZALEKCYJNE       KONKURSY I SUKCESY       PUBLIKACJE       STRONY WWW       DLA RODZICÓW       DLA KLAS 6       OSTATNIO DODANE

Informacje

Ferie "AKCJA ZIMA"

W czasie ferii zimowych tj. od 15.02 do 28.02.2016r. w naszej szkole odbywać się będą różnorodne zajęcia.
Plan zajęć w ferie    

Prosimy Rodziców zainteresowanych udziałem dziecka w zajęciach o wypełnienie wniosku zgłoszenia w terminie do 29.01.2016r.
Na każdy rodzaj zajęć wypisujemy osobny wniosek.
Dokument można pobrać tutaj     
Wniosek dostępny również będzie w dyżurce przy wejściu głównym do szkoły w formie papierowej.
Wypełniony wniosek zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły.


List do Rodziców uczniów klas 1-3

List do Rodziców uczniów klas 4-6
Koszt obiadów w lutym 2016r. wynosi: 11 x 4,87 zł = 53,57 zł
Prosimy o terminowe wpłaty.

JADŁOSPIS
Informujemy, że jadłospis może ulec zmianie.
Uwaga!
W związku z dużym zainteresowaniem konsultacjami z psychologiem,
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu wizyty.
Izabela Ferenszkiewicz (58) 7850124.
Uwaga!
Od grudnia po raz kolejny ze Szkolnymi Kasami Oszczędnościowymi (SKO) i z PKO Bankiem Polskim bierzemy udział w programie edukacji ekonomicznej najmłodszych uczniów w Polsce.
Wszystkie chętne dzieci, które chcą wziąć udział w programie i chcą zacząć oszczędzać swoje pieniądze mogą zgłosić się do szkolnych koordynatorów: p. Kamili Borkowskiej i p. Pauliny Sęk (s.306).
Informacja na temat obiadów w szkolnej stołówce

Obiady wydawane będą od poniedziałku 7 września 2015r.

Dostawcą obiadów jest firma: "Tratoria Margherita" Mieczysław Robakowski-Catering.

Koszt obiadu wynosi 4,87 zł.

Rodzic/prawny opiekun zapisuje dziecko na obiady na formularzu zamieszczonym na stronie szkoły lub pobranym w sekretariacie.
Kwestionariusz zgłoszenia dziecka na obiady
Wypełnione czytelnie formularze można składać u wychowawcy lub w pokoju 121 u p. Alicji Pettke.

W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic /prawny opiekun/ dziecka składa
pisemną rezygnację na kwestionariuszu, który dostępny jest na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.
Konto szkoły: 10 1240 1268 1111 0010 3839 1357
Na przelewie wpisujemy : Imię, nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za jaki jest opłata.

Należność za obiady należy uiścić do 10-tego dnia danego miesiąca /z góry/ na konto żywieniowe szkoły.

Brak wpłaty do 10-tego każdego miesiąca skutkuje niewpuszczeniem dziecka na obiady z dniem następnym, za zaległość zostaną naliczone karne odsetki.

Nieobecność dziecka zgłaszamy pod numerem telefonu: 58 78 50 144 do godziny 9.00.

Odpisy za nieobecność dziecka w danym miesiącu pomniejszą kwotę wpłaty w miesiącu kolejnym - należy uzgodnić tę kwotę pod w/w numerem telefonu.

Rozliczenie powstałych nadpłat nastąpi na koniec roku kalendarzowego 2015 i na zakończenie bieżącego roku szkolnego.

Informacje o podręcznikach  
Podręczniki dla klas 0-3 obowiązujące w roku szk. 2015/2016  
Podręczniki dla klas 4-6 obowiązujące w roku szk. 2015/2016   
Informacja dotycząca rekrutacji  
Załącznik do Statutu SP 12 - ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 2015/2016    
Dyrektor szkoły informuje o możliwości korzystania z aplikacji "dziennik lekcyjny"
na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
Gdańska Platforma Edukacyjna
INSTRUKCJA DOSTĘPU DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ
Informacje o wpłatach na ubezpieczenie uczniów w roku 2014/2015Tel. (058) 785 01 00

Fax (058) 785 01 02
[Rozmiar: 137107 bajtów]
Pani Sekretarka - Elżbieta PtakSekretariat szkoły
czynny dla uczniów
podczas długich przerw
od poniedziałku
do piątku.

Godziny zajęć i przerw

Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać wpłaty w kwocie 9zł na konto szkoły:
Bank PEKAO SA 96 1240 1268 1111 0010 3839 1070

Mały poradnik o cukrzycy   


List Prezydenta Miasta Gdańska do Rodziców Dzieci 6-letnich

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku  W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
W szkole obowiązuje czysty, estetyczny strój i wygląd.
Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych.
Obowiązuje zakaz biegania po kondygnacjach szkoły.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są dla klas 0-III
Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej proszą o dostarczenie skierowań od lekarza (najlepiej specjalisty: rehabilitacji, fizjoterapii). Na zajęciach obowiązuje strój sportowy (koszulka na zmianę i spodenki gimnastyczne). Dzieci przebierają się w szatni ogólnej (naprzeciwko stołówki), skąd odbiera je nauczyciel i tam też odprowadza po zajęciach. Zajęcia odbywają się w salkach gimnastyki korekcyjnej (salki nr 203-206 ).

 |   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |