|   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |  

Obecnie Gości:
O SZKOLE       Z ŻYCIA SZKOŁY       BIERZEMY UDZIAŁ W...       DOKUMENTY       KALENDARZ       PRACOWNICY SZKOŁY       INFORMACJE
SPORT       ŚWIETLICA       BIBLIOTEKA       PEDAGOG       LOGOPEDA       RADA RODZICÓW       SAMORZĄD UCZNIOWSKI       KLASY "0"       NASZE KLASY
.        ZAJĘCIA POZALEKCYJNE       KONKURSY I SUKCESY       PUBLIKACJE       STRONY WWW       DLA RODZICÓW       DLA KLAS 6       OSTATNIO DODANE

O szkole

Godziny zajęć i przerw

Szkoła Podstawowa nr 12

ul. Człuchowska 6.
80-180 Gdańsk

Jak dojechać?


Tel. (58) 785 01 00 - szkoła
786 121 245 - oddziały przedszkolne

sp12gdansk@wp.pl

Fax (58) 785 01 02
NIP: 583-30-30-424admin@sp12.gda.pl
Webmaster - Agnieszka TrętowskaZapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku  
Kilka zdań o szkole...


Posiada bogato wyposażony kompleks sportowy, salę gimnastyczną z trybunami, salę gimnastyczną dla uczniów klas O-III, cztery sale gimnastyki korekcyjnej, boiska...

Do nauki informatyki przeznaczone są dwie pracownie komputerowe.

Sale dydaktyczne przygotowane są do nowoczesnego nauczania z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.

Wyposażona jest w pracownię językową, salę konferencyjną i multimedialną oraz multimedialne centrum informacyjne.

Funkcjonuje radiowęzeł.

Przystosowana jest dla uczniów niepełnosprawnych - dźwigi w każdym segmencie szkoły, sanitariaty dostosowane dla uczniów niepełnosprawnych.

Dla uczniów klas młodszych prowadzą działalność świetlice szkolne.

Posiada stołówkę cateringową.

Wyposażona jest w telewizję przemysłową i satelitarną.

Pierwszej pomocy przedmedycznej udziela pielęgniarka szkolna.

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej u pedagoga szkolnego.

Dla uczniów z wadami wymowy realizowana będzie terapia logopedyczna.

Uczniowie klas 0-III z wadami postawy mogą korzystać z zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Szatnie są przestronne - każdy uczeń posiada swoją szafkę na odzież i obuwie.

Placówka jest monitorowana.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku nie prowadzi klas integracyjnych.W szkole będziemy pracować w oparciu o cztery zasady:

- niedyskryminowanie uczniów
- najlepiej pojęte dobro dziecka
- przestrzeganie praw dziecka
- współuczestnictwo uczniów


Chcemy, aby nasza szkoła:

zapewniała wysoki poziom nauczania

cieszyła się wysokimi wynikami sprawdzianu na zakończenie klas szóstych

zachęcała uczniów do udziału w konkursach na różnych szczeblach

obejmowała opieką pedagogiczno - psychologiczną i socjalną uczniów, którzy tego wymagają

była twórcza, samorządna, bezpieczna i przyjazna środowisku

posiadała wypracowane tradycje i ceremoniał

posiadała swój własny klimat przyjazny Dziecku

tworzyła społeczność krzewiącą zasady wzajemnego szacunku i współpracy uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku

kultywowała tradycje swojej "Małej Ojczyzny- Gdańska"

przygotowywała do przyszłego życia w rodzinie, społeczeństwie, w Polsce, w Europie

pomagała uczniom w osiąganiu ich pełnego rozwoju

była przyjazna środowisku - była proekologiczna i prozdrowotna

posiadała własne logo, imię, sztandar, stronę internetową

była dobrze postrzegana w środowisku

Grono pedagogiczne będzie zintegrowanym zespołem ciągle doskonalącym swoje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.Do góry

 |   wstecz  |   strona główna  |   kontakt  |   dodaj do ulubionych  |   ustaw jako startową  |   poleć stronę znajomym  |   zgłoś błąd na stronie  |